صفحه اصلی میلیون دلاری

او همچنین اعلام کرد که ۹۹۹٬۰۰۰ پیکسل از ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ پیکسل به فروش رفتهاست. این الگوریتم فقط به صورت تئوری بوده

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

او همچنین اعلام کرد که ۹۹۹٬۰۰۰ پیکسل از ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ پیکسل به فروش رفتهاست. این الگوریتم فقط به صورت تئوری بوده و قابل پیادهسازی نیست. بدین صورت یک یک صفحه تنها زمانی به حافظه آورده میشود که برنامه واقعاً آن را درخواست داده باشد. در یک فاصله زمانی مشخص، وقفه ساعت فعال شده و بیت دستیابی همه صفحات را صفر میکند تا صفحاتی که اخیراً به آنها مراجعه نشده از دیگر صفحات قابل تمیز باشند. چرا که اطلاعات آن دست نخورده است و یک نسخه از آن در دیسک وجود دارد. چرا که برای پیادهسازی آن احتیاج به پیشبینی آینده است که در عمل امکانپذیر نیست. گفته میشود. بعضی اوقات سیستمها یک دیسک سخت را فقط به مبادله کردن اختصاص میدهند و دادهها را در دیسکی دیگر ذخیره میکنند که این دیسک، فقط یک افراز مبادله دارد. وقتی که یک صفحه مورد دسترسی قرار میگیرد (از آن استفاده میشود)، بیت دستیابی آن صفحه ۱ میشود. این حالت وقتی پیش میآید که در گروه ۳، وقفه ساعت بیت دستیابی یک صفحه را صفر کرده باشد. مانند الگوریتم FIFO، صفحهای که در جلوی صف قرار داشته باشد حذف میشود. الگوریتم FIFO توسط یک صف پیادهسازی میشود.

میتوان این صف را مانند یک صف حلقوی فرض کرد که ابتدای صف به انتهای آن متصل است. اما در صفحهبندی سراسری، هر صفحهای که در حافظه است را میتوان برای جایگزینی انتخاب کرد. بنابراین در الگوریتم، صفحهای انتخاب میشود که نه استفاده شده و نه اطلاعات آن اینتکس مرزداران تغییر کرده است. در الگوریتم اخیراً استفاده نشده (به انگلیسی: Not recently used)، صفحهای جایگزین میشود که اخیراً کمتر از همه مورد استفاده قرار گرفته است. توجه کنید که در این الگوریتم اولویت صفحهای که تغییر کرده، اما استفاده نشده، از صفحهای که استفاده شده، اما تغییر نکرده کمتر است. در اینجا صفحه اول جایگزین میشود. در صفحه کلیدهای نرمافزاری با حرکت دادن موشواره و کلیک کردن بر روی حروف، حرف مورد نظر چاپ میشود. باری اینکه بتوان قطعات کار را روی میز بست، روی آن شیارهای T شکل تعبیه شدهاست. این صفحه آخرینبار در ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۱ ساعت ۲۰:۱۰ ویرایش شدهاست. به گزارش وال استریت ژورنال، این وبگاه الهامبخش سایر وبگاههایی شدهاست که پیکسل میفروشند. این وبگاه به یک رویداد اینترنتی تبدیل شدهاست». از آنجا که برای هر دسترسی به حافظه باید آدرس منطقی را به آدرس فیزیکی تبدیل کنیم، خواندن جدول صفحه به ازای هر بار مراجعه به حافظه هزینهبرخواهد بود.

حرکت این اهرم از طریق چرخ طیار صورت میگیرد و به وسیله کولیس (سنگ) حرکت دورانی آن به حرکت نوسانی تبدیل میشود. در صفحهبندی محلی صفحهای برای جایگزینی انتخاب میشود که متعلق به همان فرایند باشد. اگر یک نقص صفحه رخ دهد و قاب خالی هم در حافظه وجود نداشته باشد، آنگاه بیت دستیابی در صفحهای که عقربه به آن اشاره میکند بررسی میشود. اگر بیت دستیابی صفر بود، صفحه حذف میشود و صفحه جدید در جایی که عقربه به آنجا اشاره میکند قرار میگیرد. در نتیجه وقتی که قرار است صفحهای برای جایگزینی انتخاب شود، سیستمعامل صفحهای را برمیدارد که دارای کمترین شمارنده است. این الگوریتم ساده است و سربار کمی به سیستمعامل تحمیل میکند. صفحه کلید رایانه هر کلید فیزیکی را از هر کلید دیگر متمایز و تمام فشار کلیدی به نرمافزار کنترل گزارش میکند. در حالی که اکثر کلیدهای صفحه کلید حروف، اعداد یا نشانه را تولید میکنند کلیدهای دیگر یا فشار کلید بهطور همزمان میتواند اقدامات تولید یا اجرای دستورهای رایانه تولید کند. Article has ᠎be en g​enerated with GSA Conte᠎nt Gen erator Demov er sion᠎!

این الگوریتم صفحاتی که اخیراً مورد استفاده قرار گرفتهاند را در حافظه نگه میدارد. حال اگر قرار باشد که این صفحه جایگزین شود، سیستمعامل با نگاه کردن به این بیت تصمیم میگیرد که آیا نیاز است صفحه بر روی دیسک نوشته شود یا نه. برای مثال: بجای استفاده از ماوس برای کلیک کردن روی آیکان This PC، میتوان با فشردن Start و بعد E این کار را در چندین ثانیه سریعتر انجام داد. در این صفحه کلید دقت شده حروفی که بیشتر استفاده میشوند در کنار هم قرار نگیرند. این اسکریپتها بر روی کامپیوتر کاربران اجرا میشوند. در برخی دیگر از سیستمها، از همان ابتدای اجرای برنامه تعدادی از صفحات وارد حافظه میشوند. و در بخش «تکانندهها و لرزانندهها» ی الکسا رتبهٔ سوم را پس از وبگاههای بریتنی اسپرز و فوتو دیستریکت نیوز به دست آورده بود. آژانس فضایی اروپا کاوشگر قمرهای یخی مشتری را برای مطالعه گانیمد، اروپا و کالیستو به فضا پرتاب کرد. به عبارت دیگر، صفحهای که از همه قدیمیتر باشد از حافظه خارج میشود تا فضا برای صفحه جدید محیا شود. این کیبوردها غالباً از جنس سیلیکون ساخته میشود و در مقابل گرد و غبار و آب مقاوم است این کیبورد معمولاً در محیطهای آزاد؛ خارج از منزل یا محل کار مناسب است.

آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن