ترجمه کتاب شیطان tagged posts

چگونه به نظر می رسد یک تمبر ترجمه معتبر است؟

تقلب در دنیای ما کاملاً رایج است. تصور اینکه همه برای جلب شما بیرون هستند اشتباه است ، اما مهم است که تیز بمانید و اجازه ندهید کسی از شما سو advantageاستفاده کند. اینترنت فرصت های جدیدی را برای کسانی که می خواهند مردم را کلاهبرداری کنند فراهم کرده است. متأسفانه بسیاری از افراد قربانی چنین طرح هایی می شوند و در نهایت پول خود را از دست می دهند. حتی کسانی که از پروتکل ایمنی پیروی می کنند می توانند کلاهبردار شوند. تنها راه برای کاهش احتمال قربانی شدن در چنین طرح هایی این است که خود را در جریان بگذارید. هرچه بیشتر درباره مسائل بدانید ، فریب مردم برای شما دشوارتر خواهد بود...

Read More