استفاده از تخت بیمارستانی در منزل

دکتر فرهاد چوبدار اهمیت اشاره به افزایش موارد ابتلای کودکان به کرونا در سویه امیکرون، گفت: دو مشخصه حساس در ۱۰

توسط HEKAYATFARDAYEEMAAA در 25 بهمن 1400
دکتر فرهاد چوبدار اهمیت اشاره به افزایش موارد ابتلای کودکان به کرونا در سویه امیکرون، گفت: دو مشخصه حساس در ۱۰ روز گذشته رخداد افتاده است؛ نخستین اینکه تقریبا بیش از ۶۰ درصد تستهای آزمایشگاهی کرونا مثبت میشود که معنای آن شعلهور شدن آتش بیماری است. به گزارش «ایسنا»، وی افزود: برخلاف پیکهای پیشین تعداد کودکانی که به کرونا مبتلا می گردند از بزرگسالان بخش اعظم می باشد و ظاهرا مجموعه هدف اومیکرون گروه سنی پایین 12 سال است؛ چون حتی نوزاد تعدادی روزه در گیر به کرونای اومیکرون هم در دربین بیمارانمان بستری داریم. او ادامه داد: زمان کرونای امیکرون در بچهها در پیک ششم افزایش یافته است؛ یعنی گهگاه ۲۰ تا ۲۵ روز نیز علامتدار میباشند که حدس میزنیم علت همین رخداد همپا شدن ابتلا به کرونای امیکرون کلیدی ویروسهایی دیگر نظیر آدنوویروسها، رینوویروسها یا کروناهایی اهمیت سایر سویهها باشد. وی افزود: برخلاف پیکهای گذشته تعداد کودکانی که به کرونا مبتلا میشوند از بزرگسالان بیشتر هست و ظاهرا تیم هدف اومیکرون مجموعه سنی پایین ۱۲ سال است؛ چون حتی نوزاد یکسری روزه در گیر به کرونای امیکرون نیز در در بین بیمارانمان بستری داریم. مشخصه دوم همین می باشد که ما ناچار شدیم دو بخش از بیمارستان را مجددا به بخش کرونا تغییر و تحول کاربری دهیم. ایسنا: مدیر بیمارستان کودکان علیاصغر (ع) اهمیت تاکید بر ارتقاء موارد ابتلای کودکان به کرونا، گفت: اکنون تختهای بیمارستانی به شتاب در اکنون لبریز شدن می باشد و اگر با همین شیب پیش رویم، به شتاب دچار نبود تخت میشویم. پزشک فرهاد چوبدار، مدیر بیمارستان کودکان علیاصغر جمهوری اسلامی ایران حساس تاکید بر ارتقاء موارد ابتلای کودکان به کرونا، گفت: اکنون تختهای بیمارستانی به سرعت در حال مالامال شدن است و درصورتیکه دارای این شیب پیش رویم، به سرعت دچار نبود تخت میشویم. این سبب می­شود که بیمار در نصیب کمر هیچ دردی نداشته باشد و به علت تقسیم شدن وزن به نشیمن از زخم بستر هم دوری می­شود. کل الکتریکی: تهیه طول و زاویه همگی قسمت ها به رخ برقی است. این نوع تخت غالبا به صورتی صراحی میگردد که نصیب یا نصیب های گزینه حیث جراحی ( بسته به نوع و محل جراحی, صورت و چیدمان و… تخت جراحی تغییر و تحول کند. چنانچه شما هر جور سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و طرز استعمال از کرایه تخت بیمارستانی شیراز دارید، می توانید اهمیت ما در صفحه وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب