کنکور 1400 براساس نظام جدید متوسطه برگزار می‌شود حرف آخر

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با توجه به تعداد شرکت کنندگان حرف آخر در کنکور و پوشش مطالب سیستم جدید دبیرستان ، کنکور 1400 بر اساس سیستم دبیرستان جدید برگزار می شود و هیچ سوالی مطرح نمی شود. از سیستم قدیمی
منابع کنکور 1400 انسانی

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد درخواست تمدید حرف آخر سیستم قدیمی آموزش متوسطه در 1400 سوال کنکور سراسری ، گفت: اند. برخی از این افراد بیش از 4 یا 5 برابر بیشتر در کنکور شرکت کرده اند.

سال 99 آخرین سال طراحی دو نوع سوال برای کنکور بود

ضرایب دروس کنکور انسانی 1400

وی تأکید کرد: سال 1997 آخرین سال آزمون ورودی نظام قدیم آموزش متوسطه حرف آخر بود ، اما شورای سنجش و پذیرش دانشجو آن را تا سال 1998 تمدید کرد. در سال 1998 ، شورا به طور استثنایی طراحی دو نوع س questionsال را برای دو دوره متوسطه تمدید کرد. سیستم های آموزشی کنکور 99 و اعلام شد که سال آخر طراحی دو نوع س ofال برای کنکور است.
جدول برنامه ریزی کنکور انسانی 1400

تغییرات کتاب درسی برای کنکور 1400 انسانی

رئیس سازمان سنجش با اشاره به آمار داوطلبان کنکور سراسری از دو سیستم حرف آخر آموزش متوسطه و تأثیر این موضوع در طراحی دو نوع سال ، گفت: هزاران نفر از سیستم جدید در این آزمون شرکت کردند و درصد اعلام شده در رسانه ها ، مانند 600،000 نفر از سیستم قدیمی ، نادرست است. در مجموع امسال 2/83 درصد داوطلبان سیستم جدید و 8/16 درصد سیستم قدیمی داوطلب بودند.

13٪ داوطلبان بیش از 4 سال در پشت کنکور بوده اند

وی افزود: در واقع توزیع داوطلبان به گونه ای است که 56 درصد حرف آخر داوطلبان امسال ، 23 درصد داوطلبان سال قبل ، 8 درصد داوطلبان سال قبل و 13 درصد داوطلبان چهار نفر سالها و بیشتر پشت کنکور هستند. ”

خدایی یادآور شد: با توجه به توزیع آماری داوطلبان طی سالهای گذشته پیش بینی می شود در سال 1400 حدود 8 درصد از 16 درصد فعلی کاهش یابد و 92 درصد داوطلبان از سیستم جدید آموزش متوسطه باشند. امسال ، توزیع سیستم آموزش متوسطه به گونه ای بود که 90٪ در گروه ریاضیات ، 88٪ در گروه علوم انسانی ، 90٪ در گروه هنر ، 88٪ در گروه زبان و 77٪ در گروه آزمایش داوطلب شرکت در سیستم جدید

سال آینده ، کمتر از 8 درصد از داوطلبان از سیستم آموزش متوسطه قدیمی خواهند بود

وی خاطرنشان کرد: بیشترین داوطلب سیستم قدیمی آموزش متوسطه 117 هزار نفر در گروه آزمایش و در سایر گروه های آزمایشی تعداد کمی از سیستم قدیمی بودند. سرانجام ، سال آینده ممکن است کمتر از 8٪ از کل داوطلبان سیستم قدیمی باشد که اکثریت آنها در گروه آزمایش خواهند بود ، بنابراین با توجه به توزیع های آماری ، پیش بینی می شود حرف آخر که در سال آینده حدود 80،000 سالمند داشته باشیم سیستم ، که حدود 60،000 شماره آن آزمایشی خواهد بود.
برنامه ریزی برای کنکور 1400 انسانی

محتوای دوره های سیستم جدید آموزش متوسطه باید کاملاً پوشش داده شود

رئیس سازمان سنجش در مورد تأثیر حرف آخر طراحی دو نوع س basedال بر اساس تفاوت سیستم آموزش متوسطه یادآور شد: وقتی دو نوع س questionsال برای مشاهده سطح دشواری و همسویی هر دو سیستم آموزشی طراحی می شود ، بیشتر س questionsالات از موضوعات مشترک این دو سیستم هستند. این در حالی است که سیستم آموزش حرف آخر متوسطه حدود 6 سال است تغییر کرده است و بخشی از طراحی آن نمی تواند به طور کامل سیستم جدید آموزش متوسطه را پوشش دهد و از نظر تأثیر محتوای دوره ها بر این موضوع با سند تغییر اساسی در آموزش و نقشه علمی جامع کشور سازگار نیست.
برنامه ریزی یازدهم انسانی برای کنکور

وی افزود: افرادی هستند که به دلیل رشته های پرطرفدار گروه حرف آخر آزمایشی ، سه یا چهار بار در کنکور شرکت کرده اند و این بحث از کل سیستم آموزش متوسطه قابل تعلیق نیست. با این حال ، از یک میلیون داوطلب معدن ، حدود 10 هزار نفر طبیعی هستند که سیستم قدیمی آموزش متوسطه را زیر سال می برند.

خدایی اظهار داشت: این موضوع در کمیسیون آموزش مجلس حرف آخر شورای اسلامی توضیح داده شد و بعید است شورای سنجش و پذیرش دانشجو تصمیم دیگری برای کنکور 1400 بگیرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>