پیستون دیزل ژنراتور چیست؟

بوش های به کار گیری شده در همین بوش و پیستون همه گرید A بود و در سایز های ۸۳٫۰۱-۸۲٫۹۹ می باشند. در واقع فیلتر روغن یا این که Lube filter :ه در گویش انگلیسی بعنوان فیلتر اعصاب کننده ها مورد به کارگیری قرار می گیرد. هنگامی که پیستون به طور تمام برگشت نمود، نصیب گشوده انتهای سیلندر در برعلیه قسمت بسته و بدون شیار ورقه سوپاپ قرار می گیرد. پله خارجی می بایست به سمت پایین بوده تا مثل حلقه گونه c عمل کرده و این گونه حلقه هم در دو‌مین جارینگی آیتم به کار گیری می گیرد . در این حالت که دیواره یا مرحله جانبی رینگ به رخ شیبدار ساخته شده است، بایستی لبه تیز رینگ پیستون به سمت تحت باشد تا هنگام بالا رفتن پیستون، همین حلقه برروی لایه روغن موجود بر روی دیواره سیلندر لیز خورده و از جارو کردن روغن های جداره سیلندر به سمت محفظه احتراق جلوگیری نماید و در زمان ذیل رفتن پیستون، لبه تیز حلقه که به سمت تحت هست مثل کناره یک خنجر کار کرده و روغن های موجود برروی جداره سیلندر را تراشیده و به داخل پیستون و نهایتاً کارتل ارسال می کند.این گونه رینگ ها بایستی به عنوان دومین حلقه کمپرسی مورد استعمال قرار گیرند . پیستونهای دو روزگار غالبا به جهت موتورسیکلتها و پیستونهای چهارزمانه در اتومبیل های سواری و سبک مورداستفاده قرار میگیرد؛ به جهت اینکه عملکرد موتور مناسب باشد می بایست میزان و وزن پیستونها را یکسان در لحاظ گرفت تا موتور در گیر لرزش نشود. ممکن میباشد ان صدا ناشی از کارگزاری غلط استارتر باشد به این معنی که مهم پوسته فلاویل صحیح در یک خط قرار نگرفته و یا این که دنده های پینتون دارای اسمو رسم به دنده استارت و یا این که دنده های فلایویل سائیده شده اند . برای این که رینگها را اهمیت هم خطا نگیریم و خطا روی شیارهای پیستون قرار ندهیم می بایست این حلقه را بشناسیم، که کدام حلقه نخستین قرار می‌گیرد و … چون حلقه قطعهای اصطکاکی است و همواره در مجاورت دما و فشار بالا قرار داراست هموارد احتمال خراب شدن افزایش کورس پیستون دارد. حلقه روغنی مسئول پاک نمودن روغن های اضافی از روی جداره سیلندر را حین حرکت پیستون به عهده دارد. حلقه پیستون روغنی روغن اضافی بر روی جداره سیلندر را به امداد رینگیهای فولادی بالا و زیر و فنر پیچشی پاک میکند. برای متصل کردن پیستون روی شاتون یک محور فولادی داریم نام آن گژنپین یا محور گژنپین می باشد. این بلوک ها به تعداد متعددی میباشند و در هر خودرو ممکن میباشد تعداد آن ها متعدد باشد. همانطور که قبلا هم اشاره شد، تعداد حلقه پیستون ها در موتور خودروها متفاوت بوده و در موتور های دیزلی تا هفت عدد نیز می رسد. در واقعیت فضای احتراق باید به طور کامل آب بندی باشد تا در دوران احتراق و ایجاد فشار به پیستون به جهت اعمال گیرایی و مکش از کمپرس موتور کاسته نشود اما در هیچ حالتی نمیتوان پیستون را به گونهای طراحی کرد که خود کار آب بندی را به تنهای انجام دهد به جهت این خواسته در نصیب بالایی پیستون شیارهایی به جهت قرار دادن رینگ در نظر گرفته شده می باشد تا هم عملیات آب بندی را به رخ کامل انجام دهد و هم لایهای از فیلم روغن را در هر توشه که پیستون بالا و ذیل می‌رود را روی دیوار سیلندر قرار دهد. و عمود بر جهت حرکت پیستون ساخت شده و محل قرار گیری گژن پین است. این لقی قلیل موجب میشود که قشری از روغن دربین پیستون و سیلندر قرار بگیرد و از تولید اصطکاک خشک دوری نماید. خودرو، به تیتر یک وسیله اهمیت ارزش، در ساخت رفاه و راحتی در زندگی ما بی اثر گذاری وجود ندارد و با ارتقا جمعیت و پدیدار شدن شهرهای بزرگ، زندگی بدون این وسیله نسبتاً غیر ممکن گردیده است. شکستگی رینگ، ممکن میباشد سبب جراحت زدن به دیواره های سیلندر شده و در عاقبت خسارات مالی بیشتری را به جهت شما به توشه آورد. ـ جمعآوری و پاک نمودن روغن از جداره سیلندر و جلوگیری از ورود روغن به محیط احتراق بسته به دسته موتور و قدرت و سوخت آن ممکن هست تعداد ۳ الی ۷ رینگ بر روی هر پیستون نصب شود که در موتورهای بنزینی غالبا ۳ رینگ بر روی پیستون قرار می گیرد که ۲ حلقه بالا رینگهای فشاری نامیده میگردند و فشار ناشی از دانسیته و احتراق را حبس کرده و مانع از رد کردن کمپرس می گردند و رینگ پایینی حلقه روغن نامیده می‌شود که روغن مازاد از جداره سیلندر را پاک کرده و صرفا یک فیلم روغن روی جدار سیلندر باقی میگذارد تا حرکت حلقه و پیستون را تسهیل کرده و اصطکاک را به دست‌کم میزان ممکن برساند. رینگ در اصطلاح به حلقههای فلزی گفته می‌گردد که بر روی پیستون قرار میگیرد، این حلقهها که از متاع چدن ساخت پیستون موتور بخار ساخته شدهاند. به برهان همین که در فاصلهای قلیل دارای بقیه قطعات اطراف خود قرار گرفتهاند، می بایست به صورت مداوم روغنکاری شوند و این کار سبب ساز می گردد که اصطکاک آنها فراوان کمتر شده و روانتر شوند. چنانچه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم کاربرد پمپ های پیستونی لطفا از ورقه ما بخواهید.