مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

طول و عرض وسایل نقلیه باربری همان میباشد که بر مطابق مشخصات (کاتولوگ) تولید کننده معین گردیده البته گنجایش آن مطابق لحاظ مامور خبره فنی شهربانی انتخاب میشود. معاینه فنی وسایل نقلیه درونشهری و برون شهری ایجاد میگردد. رانندگان وسایل نقلیه دیگر و پیادگانرا با خبر نمایند. ۱- شبها دو چراغ یا این که دو فانوس قرمز رنگ در پایانی نقطه طرفین عقب بار نصب کنند به طوری که از مسافت یکصد و پنجاه متری طرفین و عقب وسیله مزبور چشم شود. رانندهی هر وسیلهی نقلیهای که مرتکب تصادف سبب ساز به جرح یا این که فوت گردد، موظف میباشد فورا وسیلهی نقلیه را در محل تصادف متوقف سازد و مادام که تشریفات مربوط به رسیدگی به وسیله کارشناسان شهربانی یا این که ژاندارمری خاتمه نیافته مطلقاً از تغییر‌و تحول اوضاع اتومبیل یا این که صحنه تصادف جلوگیری نماید. لکن هر گاه تصادف صرفا سبب ساز به ضرر و زیان مالی شود به نحوی که امکان حرکت از وسیلهی نقلیه سلب نشده باشد راننده مکلف می باشد وسیلهی نقلیه را در نزدیکترین محلی که موجب سد معبر نگردد به جهت رسیدگی و معاینه متوقف سازد مگر همین که در گزینه خسارات از طرف بیمه مقرراتی وضع و اعلام شده باشد که در این صورت توقف در محل به شرط انجام مقررات بیمه از طرف رانندگان تحمیلی نخواهد بود. هر گاه رانندهی وسیلهی نقلیهای در اثر تصادف توان اجرای مقررات مندرج در مواد ۸۲ و۸۳ را نداشته باشد در همین صورت صاحب و مالک آن وسیلهی نقلیه مکلف هست در اولی زمان پس از دوراندیشی از واقعه مراتب را به مأمورین مربوط اعلام دارد. اتوسرویسها (تعمیرگاهها) و توقفگاهها (پارکینگها) موظفند ظرف ۲۴ ساعت پس از رؤیت وسیلهی نقلیهای که اثر ها تصادف یا این که جای گلوله در آن وجود داراست مراتب را با ذکر مشخصات ماشین و در صورت قابلیت اهمیت ذکر نام و نشانی راننده به شهربانی یا این که ژاندارمری محل اعلام دارند. در بیرون از شهرها انتخاب محل کارگزاشتن کلیدی ژاندارمری و تنظیم و کارگزاشتن آن ها کلیدی وزارت روش خواهد بود. رانندگانی که اساسی اشیا یا حیوانات تصادف نموده و سبب ساز ضرر یا این که اتلاف آن‌ها میگردند مکلفند که در محل صاحب یا حافظ شی ءها یا این که حیوانات گزینه تصادف را طبق فرمان ماده فوق مطلع سازند. اگر شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم آزمون دین نامه راهنمایی و رانندگی 1400 لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter istanbul duşakabin hovardaElektronik sigara