طراحی لبخند دیجیتالی (دی اس دی) توسط دندانپزشک – دندانپزشکی یوسف بالوی پور

با همه اینها، می توانیم مشاهده کنیم که طراحی دیجیتالی لبخند نه تنها یک ابزار تکنیکی برای طراحی تقریبی لبخند است، بلکه نوعی فلسفه کار است که اجازه می دهد درمان تحت نظارت کنترل شده تر متخصص و بیمار باشد، که در نهایت رضایت بیمار از نتایج درمان بیشتر خواهد بود. در تکنیک های مربوط به طراحی لبخند دیجیتال، از تجهیزات دیجیتال و ابزار مختلفی استفاده می گردد که شامل کد کم و اسکنر دندان و همچنین نرم افزارهای مختص دندانپزشکی می شود. بنابراین، دندانپزشکی که از فناوری طرح لبخند دیجیتالی استفاده می کند تنها یک متخصص دندانپزشکی ساده نیست، بلکه یک “طراح لبخند” است که در چهره هر بیمار به یک تعادل دست خواهد یافت.

بهبود روابط بین تیم دندانپزشکی در رشته های مختلف: به لطف طراحی دیجیتالی لبخند، همه متخصصانی که در این درمان نقش دارند، از دندانپزشک و جراح فک و صورت گرفته تا متخصصان آزمایشگاه می توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند و هر زمان که لازم باشد برای حصول ایده آل ترین نتایج با یکدیگر بحث و گفتگو کنند.

این امکان اجازه می دهد پرسنل آزمایشگاه تمام طرح درمان را در قالب یک نمونه زیبایی واقعی طراحی کنند که فرد می تواند پیش از انجام فرایند درمان نتایج آن را مشاهده کند. بهبود طراحی زیبایی و طراحی لبخند: با طراحی دیجیتالی لبخند، دندانپزشک تمام درمان های مورد نیاز بیمار را در حد میلی متری طراحی می کند. با استفاده از نرم افزار تخصصی طراحی دیجیتالی لبخند، دندانپزشک به تجزیه و تحلیل چهره بیمار خواهد پرداخت و به ساختار و نیز تناسب دندان ها، لثه ها، چهره و لبخند خواهد پرداخت.

در نهایت از دندان ها و نیز ساختار چهره بیمار عکس گرفته می شود. نیاز نیست نگران این موضوع باشید که آیا این لبخند جدید مناسب چهره شما هست یا خیر، یا اینکه آیا طبیعی به نظر خواهد رسید. ، زیرا افراد معتقد هستند که داشتن دندانهایی درخشان و زیبا در چهره فرد تاثر زیادی داشته و در برقراری ارتباط با افراد تاثیر مثبتی دارد . دندانپزشک با کمک تصاویر دیجیتالی که به درستی و با کیفیت بالا گرفته شده اند می تواند هر مورد را مطالعه کند و درمان و نتایج تقریبی آن طراحی لبخند دیجیتالی چیست را طراحی کند. لبخندی که با همکاری خود شما طراحی شده است- یکی از شگفت انگیزترین مزایای طرح لبخند دیجیتالی این است که برای شما این فرصت را فراهم می آورد تا در طراحی لبخند خود مشارکت داشته باشید و با دیدن نتایج ارائه شده، قبل از شروع درمان می توانید انتخاب کنید چه تغییراتی در آن ایجاد شود.