اسید فرمیک چیست – شرکت پتروشیمی دانشمند

متیل فرمات خروجی از بالای برج پس از گرم شدن در مبدل به همپا جریان برگشتی آب برگشتی از فرآیند وارد رآکتور هیدرولیز می گردد. چنانچه فردی حساس این اسید جراحت دید، محل تماس اسید را اصلی آب مضاعف بشویید و چنانچه التهاب و سوزش ادامه یافت، حتماً مصدوم را به مرکز طبابت انتقال دهید. فشار عملیاتی برج، اتمسفریک بوده و از قسمت بالای برج ترکیبات سبک متیل فرمات و مونوکسید کربن خارج می شود و پس از خنک شدن طی دو سطح بوسیله مبدل و کندانسور جزئی گاز غیر قابل کندانس مونوکسید کربن از سیستم خارج شده و گزیده از مایع متیل فرمات به رخ جریان رفلاکس حیاتی نسبت مشخص و معلوم به برج برگردانده می شود و باقی مانده آن به تراز آنگاه انتقال می یابد. این طریق به تجهیزات خاصی نیاز دارد که شامل سوختن مونوکسید کربن و دی اکسید کربن می باشد. از سوزانده شدن گوگرد، دی اکسید گوگرد تولید می شود چنانچه همین گاز دی اکسید گوگرد مهم رطوبت بر روی گیاهان ادغام شود اسیدی را در اینجا ایجاد می‌نماید که به گیاهان آسیب میزند. از اسید فرمیک به مراد تسهیل در هضم علوفه دام به کار گیری می شود. از آن به تیتر یک ترکیب واسطه شیمیایی، حلال و ضدعفونی کننده به کار گیری می شود. در بعضا از صنایع از اسید فرمیک برای خنثی کردن قلیائیت محفظه واکنش به کارگیری می شود. کارگران انبارهای مراقبت این ماده می بایست تدریس های حتمی را در کار با مواد اسیدی دیده باشند. این ماده در ساخت کاتالیست آلومینیوم، سنتز مواد دارویی همچون انسولین و کافئین، سنتز پنتا اریتریتول به کار میرود. میزان قابل توجهی اسید فرمیک به عنوان جنس جانبی در تولید بقیه مواد شیمیایی ساخت اسید فرمیک گرید صنعتی می شود. اسید فرمیک تنها کربوکسیلیک اسیدی میباشد که توان شرکت در واکنشهای افزایشی را به همراه آلکنها دارد. اسید سولفوریک غلیظ ، اسید فرمیک را به مونوکسید کربن از دست می دهد. واکنش بین دو ترکیب متانول و مونوکسید کربن باعث به تولید فرمیک اسید می شود؛ همین دسته واکنش در حال حاضر بیش از نیمی از اسید فرمیک جهان را تأمین می نماید و در بخش اعظمی از سوله های ساخت کننده همین ماده اجرا می شود. اسید آلی که در همین روش ایجاد می شود حدود 15% از سهم ایجاد جهانی را به خویش اختصاص می دهد.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter hovarda